banner42

banner112

22.04.2020, 17:40

“GÖNÜLLERİN ŞEHRİ KONYA”

Bu yazımızda güzel Anadolumuzun her yönüyle huzur veren şehri Konya’da olacağız.

Tarihi ve turistik değerleriyle Anadolu’nun zenginliğini yansıtan Konya, sevgi ve hoşgörü merkezidir. Hazreti Mevlana, Şems-i Tebrizi, Hüsameddin Çelebi, Selahaddin Zerkubi ve Sadreddin Konevi gibi gönül adamlarıyla ”gönüllerin şehri” olarak kabul edilmiştir. Konya, bir Selçuklu başkenti olarak, Selçuklu medeniyetinin en güzel örneklerini bizlere sergiliyor.

HZ.MEVLANA VE MEVLANA MÜZESİ

Hz.Mevlana ve Mevleviliğin merkezi olan Konya’da en önemli ziyaret yeri kuşkusuz Mevlana Müzesi’dir. Topkapı Sarayından sonra Anadolu’da en çok ziyaret edilen müzedir. Hz.Mevlana, 1207 yılında bugün Afganistan sınırlarında bulunan Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası Sultanül Ulema (alimlerin sultanı) lakabıyla meşhur Bahaeddin Veled’dir.Yaklaşmakta olan Moğol istilaları üzerine memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan aile ve beraberindeki heyet Nişabur, Mekke, Medine, Şam, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde ve Larende’ye (Karaman), sonrasında Alaaddin Keykubat’ın davetiyle Konya’ya gelmişlerdir. Mevlana Müzesi'nin bulunduğu alan, Hz.Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'in Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad tarafından Karaman’dan Konya'ya davet edilmesi üzerine kendilerine tahsis edilen sarayın gül bahçesidir. Külliyeye farklı ve anlamı isimleri olan Dervişan, Hamuşan, Çelebiyan, Küstahan kapılarından girilebilmekle birlikte Dervişan ve Çelebiyan Kapılarından girmenin Mevlevi geleneklerine daha uygun olacağı ifade edilmektedir. Hamuşan (susmuşlar) kapısı, Hakka yürüyenlerin uğurlandığı kapıdır. Avluda 18 adet derviş hücresi, doğumdan ölüme hayat yolculuğunu zerafetle anlatan Selsebil Çeşmesi, Yavuz Sultan Selim’in dergaha hediyesi Şeb-i Arus Havuzu, Matbah-ı Şerif bulunmaktadır. Özellikle Matbah-ı Şerif mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir bölümdür. Mevlevilikte matbah (mutfak) sadece yemek pişen yer değil, dervişlerin, talebelerin de eğitildiği ve piştiği yerdir. Binbir günlük eğitim süreci burada geçmekte, dergaha gelen talebe üç gün içerisinde baş aşçı (ateşbaz) tarafından takip edilip, şayet bu dergaha uygun görülmezse ayakkabıları kapının çıkışına doğru çevrilir, bir gece vakti, kendisini de kırmadan Küstahan kapısından nasibini başka yerde araması için uğurlanırdı. Matbahta çarşı pazardan alışverişin, yemek pişirmenin, yemek yemenin adabı öğretilir, sema dersleri verilirdi.

Türbenin giriş kapısının üstünde Molla Cami’ye ait Farsça beyit, yüzyıllardır Hz.Mevlana Türbesine verilen önemi çok güzel ifade ediyor.

Kabetü'l-uşşâk bâşed in mekam

Her ki nakıs amed incâ şod temam

(Bu makam âşıkların kâbesi oldu. Buraya noksan gelen tamamlanır.)

Türbede Hz.Mevlana ve ailesiyle birlikte Belh’ten Konya’ya gelen Horasan erenleri, Hz.Mevlana, oğlu Sultan Veled, babası Bahaeddin Veled ve Hüsamettin Çelebi ile birlikte 65 sanduka vardır. Semahane bölümünde Hz.Mevlana’ya ait olan giysiler ve yazma eserler sergilenmektedir. Burada ziyaret edilen bir de sakal-ı şerif vardır ki, ondan çıkan kokuyu ziyaretçilerin hissetmesi için camekana küçük havalandırmalar açılmıştır. Hz.Mevlana Türbesinden huzur alarak tamamlarsınız ziyaretinizi.

ŞEMS-İ TEBRİZİ

Şems-i Tebrizi ile Hz.Mevlana’nın meracel bahreyn ( iki denizin buluşması) olarak ifade edilen buluşması Hz.Mevlana’yı “Hamdım,piştim, yandım” noktasına getirmiş ve ilahi aşkın meyvelerini vermeye başlamıştır. Bu aşktan Mesnevi gibi çok önemli bir eser insanlığa hediye olmuştur. Hz.Mevlana’nın “Duydum ki, bizi bırakıp gidiyormuşsun, gitme “ arzusuna rağmen ayrılığı seçen aşk ateşinin Şems’i, Konya’da huzur mekanlarından biridir.

SEMA

Mevlevî Sema Töreni, Allah’a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden, içinde dini öğe ve temalar barındıran ve bu haliyle ayrıntılı kural ve niteliklere sahip tasavvufî bir törendir. Sema,kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcı’ ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifade eder. Mevlevîliğe özel bu seremoni, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî zamanında belli bir kurala bağlı kalmaksızın yapılırken Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi zamanından başlayarak disiplinli bir şekilde icra edilmiştir. Bu kurallar, Pir Adil Çelebi zamanına kadar geliştirilmiş ve son şeklini alarak günümüze kadar gelmiştir.

Genellikle 07-17 Aralık Şeb-i Arus haftasında Mevlana Kültür Merkezinde her gün öğle ve akşam icra edilen Mevlevi Ayin-i Şerifi diğer tarihlerde hafta sonları da icra ediliyor.

SELÇUKLU VE OSMANLI ESERLERİ

Anadolu Selçuklu döneminin en önemli eserleri olan Alaaddin Camii ve Selçuklu Sultan Türbeleri dünyanın en büyük dönel kavşağı Alaaddin Tepesi’ndedir. Hz.Mevlana ve ailesinin Konya’daki ilk mekanı İplikçi Camii, günümüzde çini eserleri müzesi olarak değerlendirilen Emir Karatay Medresesi, ahşap ve taş eserleri müzesi olan İnce Minareli Medrese halen yaşayan Selçuklu tarihi eserleridir. Ayrıca Osmanlı döneminin ihtişamını yansıtan Selimiye Camii, Aziziye ve Kapu Camileri de mutlaka görülmesi gereken, aynı zamanda Konya’nın yaşayan mekanlarıdır. Balkanlardaki Üsküp Çarşısı veya Başçarşı’yı andıran çarşısında her çeşit baharat, kuruyemiş ve hediyelik eşyaları bulabilirsiniz.

KONYA PANORAMA MÜZESİ

Konya’da mutlaka görülmesi gereken Konya Panorama Müzesi, Mevlana Kültür Merkezi’nin yanıbaşında. Selçuklu döneminde yaşayan bir günü, zanaatkarlarını, tarihi eserleri ve Selçuklu dönemi kültür hayatını en güzel şekilde yaşayabiliyorsunuz burada. Müzenin bahçesinde dünyadaki Mevlevi asitanelerinin maketleri de çok güzel bir uygulama olmuş. Müzenin çok gayretli rehberleri var. Konya’yı ve Hz.Mevlana’yı sevdiriyorlar ziyaretçilere.

İSTİKLAL ŞEHİTLERİ MÜZESİ

İstiklal Savaşı Şehitleri Müzesi, Mevlana Müzesinin karşısında ve Üçler Mezarlığına bitişik. Burada İstiklal Savaşı cephelerinde yaşanan muharebeler maketlerle anlatılıyor. Gözleriniz yaşarıyor burada. Konya’nın İstiklal Savaşı şehitleri isim isim, cephe cephe listelenmiş cam kaidelere. Bahçesinde Özbekistan’da şahit olduğumuz ahşap oymalı sütunlu güzel revaklar var.

SİLLE

Konya’nın yeni turizm rotası diyebileceğimiz bir köy var. Sille. Konya’ya 15 km mesafede. Eski bir yerleşim yeri. Mübadele öncesinde Müslüman ve Hristiyanlar birlikte yaşıyormuş. Şimdi Sille’de 4 bine yakın Konyalı ikâmet ediyor. Hıristiyanlığın Anadolu’da ilk yayılmaya başladığı yıllarda Roma’nın zulmünden kaçarak Rum (Anadolu) diyarına kaçan dindar Hristiyanlar, Sille’deki mağaralara sığınarak dinlerini ve inançlarını muhafaza etmeye ve yaşamaya başlamışlar. Bu ilk Hristiyanlık dönemlerine ait kayalara oyulmuş kiliseleri dağlarda görmek mümkün. Hristiyanlık için dünyanın birçok yerinde eserler yaptırmış olan İmparator Konstantin’in annesi Azize Helena 327 yılında Kudüs’e hac için giderken burada da bir kilise yaptırmış. Bunun için Elenia Kilisesi deniliyor. Sultan Abdülmecit döneminde bir tamir görmüş. Selçuklu Belediyesi köklü bir restorasyon ile yeniden turizme kazandırmış. Köyün taş yolunda yürüyüş yaparken tarihi taş evleri, köyün ortasından akan dereyi ve çevresindeki tarihi camileri görmek heyecan veriyor. Birçoğu kafe olmuş eski evlerden birinde oturup közde kahve yudumlamak ziyaretçilerin etkinliklerinden biri. Yöresel ürünlerin satıldığı köy pazarında misafirperver Silleliler ile sohbet edebiliyorsunuz.

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ

Konya’da görmeden dönmeyin diyebileceğim bir yer de Tropikal Kelebek Bahçesi. Avrupa’nın en büyük tropikal kelebek bahçesi. Selçuklu ilçesinde yer alan eser, yüzlerce kelebeğin ve tropikal bitkinin arasında gezme imkanı veriyor. Sürekli 30 derece civarı bir iklimlendirme yapıldığından kışın bile sıcak. Hafif giysilerle gezmenizi öneriyorum. Sanırım bu kadar çok ve güzel kelebeği bir arada görmekten çok mutlu ve huzurlu olacaksınız.

KONYA’NIN ÜNLÜ YEMEKLERİ

Konya’yı gezerken Ateşbaz_ı Veli gibi bir baş aşçı yetiştirmiş Konya’nın yemeklerinden bahsetmezsek olmaz. Konya’nın en önemli yemek etkinlikleri düğünlerdir kuşkusuz. Konya düğünlerinde 10-15 bin kişilik yemekler organize ediliyor. Misafirlere verilen davetiyelerde farklı saatler verilerek her misafire rahat rahat yemek ikramı sağlanıyor. Bamya çorbası, etli pilav bu düğünlerin vazgeçilmezi. Eskiden pirinç pilavı tercih edilirken diyabetliler nedeniyle bulgur pilavı da menüye eklenerek güzel bir katkı sağlanmış. Düğünlerde tatlı olarak zerde tercih ediliyor. Düğünlere rast gelemediyseniz gezerken acıktığınızda fırın kebabı, etliekmek, bıçakarası ve bamya çorbası imdadınıza yetişiyor. Fırın kebabı, kuzunun ön kolundan sadece kaya tuzu ve su ilave edilerek bakır leğenlerde 5-6 satte odun ateşinde pişiyor. Çok ünlü ustaları var. Gerçekten büyük bir lezzet. Etliekmekler içerisinde benim tercihim bıçak arası oluyor. Düve etinden iki bıçak arasında kesilerek hazırlanan etliekmeğin en büyük farkı unu. Üç farklı unun karışımından hazırlanan hamur çok ince açılıyor. En az 90 cm uzunluğunda ve 20 cm eninde oluyor. Pide piştikten sonra üzerine maydanoz serpiliyor ve kesilmeden masaya servis ediliyor. Bamya çorbası Konya düğünlerinin de vazgeçilmezi. Küçücük bamyalar biraz da kuzu eti ilavesiyle harika bir lezzet oluşturuyor. Tatlı olarak ise saçarası adı gibi iki saç arasında pişiriliyor. Konya’nın baş tatlısı denilebilir.

HZ.MEVLANA’NIN VASİYETİ

Yazımı Hz.Mevlana’nın vasiyeti ile tamamlamak istiyorum.

Size, gizlide ve açıkta Allah’tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır.

"Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız!

Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir"

Konya, Hz.Mevlana ve tarihi şahsiyetleri, Selçuklu ve Osmanlı eserleri, turistik yerleri, yeni müzeleri ve köklü mutfağıyla ziyaretçilerine huzur veriyor.

12°
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4

Gelişmelerden Haberdar Olun

@