Ziver Şahin Bursa Veterinerler Odası Başkanlığı'na adaylığını koydu!

Ziver Şahin Bursa Veterinerler Odası Başkanlığı'na adaylığını koyduğu yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Bursa 30.09.2020, 10:51 30.09.2020, 12:11
Ziver Şahin Bursa Veterinerler Odası Başkanlığı'na adaylığını koydu!

Ziver Şahin tarafından yapılan basın açıklamasında:

"Saygıdeğer meslek büyüklerimiz,

Kıymetli genç meslektaşlarımız,

Mesleğimize yeni bir soluk, yeni bir heyecan katabilmek için Bursa Veteriner Hekimler Odasının 2020-2022 dönem yönetimi için bu göreve talibiz.

Öncelikle, geçmişten günümüze kadar başkan, yönetim kurulu üyesi, haysiyet divanı üyesi, denetim kurulu üyesi ve konsey delegesi olarak görev yapmış olan bütün meslektaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şüphesiz oda yönetiminde yer alan bütün arkadaşlarımız bir taraftan mesleklerini icra ederken diğer taraftan da meslektaşlarımızın ve mesleğimizin problemlerini çözebilmek için çaba sarf etmektedirler.  Dolayısıyla bu; fedakarlık gerektiren bir bayrak yarışıdır. Gönül isterdi ki tüm üyelerimizi tek tek ziyaret ederek projelerimizi anlatıp, sizlerin de önerilerinizi değerlendirdikten sonra göreve talip olduğumuzu açıklayalım. Maalesef içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle böyle bir imkan bulamadık. Bu nedenle sizlere ancak bu şekilde ulaşabiliyoruz. 

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da faaliyet gösteren meslektaşlarımız da birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların çözümünde ise Veteriner Hekimler Odası’na büyük bir görev düşmektedir. Bunların bir kısmı geçmiş yönetimlerin katkılarıyla çözümlenmişken birçoğu hala problem olmaya devam etmektedir.

İşte bizler de bu çözülemeyen sorunları çözebilmek için göreve talibiz!

Seçim listemizde yer alan meslektaşlarımızı belirlerken hiçbir grubun, hiçbir siyasi oluşumun etkisi altında kalmadan, her meslektaşımıza eşit mesafede durarak en önemlisi de bu görevi samimiyetle ve gönülden yapabilirim diyen arkadaşlarımızı seçtik. Listemizde yıllarını bu mesleğe adamış büyüklerimizle, aktif ve dinamik genç meslektaşlarımızı bir araya getirdik. İsterdik ki görev almak isteyen bütün arkadaşlarımızı listeye yazabilelim; ancak aday sayısının sınırlı olması nedeniyle birçok gönüllü arkadaşımızı listemize yazamadık. Eğer seçilecek olursak bütün meslektaşlarımızın bilgi, beceri, fikir ve görüşlerinden faydalanacağımızı da ifade etmek isteriz.   

Duayenlerimizin tecrübesi ve genç meslektaşlarımızın dinamizmini bir araya getirmek için göreve talibiz!

Seçildiğimiz takdirde fikriyatı, dünya görüşü, siyasi bakış açısı ne olursa olsun bütün meslektaşlarımıza eşit mesafede olacağız. Meseleye sadece veteriner hekim gözüyle bakarak mesleğimizin sorunlarını, onların görüş ve önerilerini de dikkate alarak birlikte çözeceğiz.

Ayrıştırıcı değil birleştirici olmak için bu göreve talibiz!

Seçildiğimiz takdirde yapacağımız icraatları acaba bunu uygularsak bir sonraki seçimi kazanabilir miyiz? diye düşünmeden sadece mesleğimizin geleceğini düşünerek hayata geçireceğiz.

Bir sonraki seçim için hiçbir kaygımız olmadığı için bu göreve talibiz!

Seçim süreci boyunca adaylığını açıklayan diğer meslektaşlarımız hakkında hiçbir olumsuz ifade kullanmayacağız. Adil bir yarış sergileyeceğiz. Ahlaki değerlerden ve etik ilkelerden asla taviz vermeyeceğiz. Zaman zaman yarışın kızıştığı anlarda bizlere herhangi bir sataşma olması durumunda dahi ‘’kötü söz sahibine aittir’’ diyeceğiz, polemik yapmayacağız. Seçilemezsek arkadaşlarımızı tebrik edip ellerini sıkacağız, başarı dileyeceğiz.

Etik ilkeler ve ahlaki değerler içinde kalınarak da yarışılabileceğini göstermek için bu göreve talibiz!   

Eğer seçilecek olursak yapacağımız tüm uygulamalarda meslektaşlarımıza karşı şeffaf olacağız. Şeffaflık ilkemizin bir gereği olarak da sadece yönetim kurulunda yer alan adayları değil, listemizde yer alan tüm kurullardaki asil ve yedek bütün adaylarımızı daha önce açıkladık.  

Şeffaf bir yönetim için bu göreve talibiz!

COVİD 19 pandemisi maalesef dünya genelinde birçok dengeleri değiştirmiştir. Bu süreçte gıda tedariki ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğu,  veteriner hekimliğin beşeri hekimlikten asla ayrılamayacağı bir defa daha ortaya çıkmıştır.

Pandemi sürecinde de aktif bir şekilde çalışarak veteriner hekimliğin salgınlarla mücadelede ne kadar önemli olduğunu gösterebilmek için adayız!

Çok kıymetli meslektaşlarımız,

‘’Biz’’ duygusuyla çıktığımız bu yolda bugün itibarı daha önce açıklamış olduğumuz listemizi ve seçilmemiz durumunda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerimizi 9 maddelik bir manifesto ile kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

Seçimin mesleğimizin problemlerine çözümler, meslektaşlarımıza mutluluklar getirmesi temennisiyle sevgi ve sayılarımızı sunarız.

Tüm kurullardaki adaylar adına

Ziver ŞAHİN

Manifestomuz

İdari hizmetlerin hızlandırılması
E-imza sistemine geçilerek üyelerimizin her türlü başvuru işlemleri daha kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Odamıza bir sekreter daha alınarak iş ve işlemler hızlandırılacaktır.

Hukuki destek
Meslektaşlarımızın karşılaştıkları problemlerin çözümünde daha etkili ve daha kesin bir sonuç alabilmek için bir avukat ile anlaşılarak hukuki işlerin takibi sağlanacaktır.

Sürekli eğitim ve gelişim
Farklı alan ve sektörlerde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın kendilerini geliştirebilme ve günceli takip edebilmeleri için sürekli eğitimler düzenlenecektir. Bu amaçla ayda bir defa olmak üzere konusunda uzman öğretim üyeleri veya veteriner hekimler çağırılarak kurs ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Aidiyet duygusunun arttırılması
Oda üyelerine sosyal ve ekonomik açıdan katkısı olacak kampanya ve indirim imkanları sağlanacaktır.  
Oda üyelerinin kan grupları kayıt altında tutulmak suretiyle her ne kadar istemesek de gerekli olduğu durumlarda hızlı bir şekilde devreye girerek meslektaşlarımız arasındaki bağlantı sağlanacaktır.
Bursa’da yaşayan ancak henüz odamıza üye olmayan meslektaşlarımızın üye olmaları teşvik edilecektir.
Oda üyesi olsun ya da olmasın Bursa’da yaşayan tüm meslektaşlarımızı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerini bir araya getirebilecek etkinlikler düzenlenecektir.

Bilim kurulu oluşturulması
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinin farklı Anabilim dallarında görev yapan her biri alanın uzmanı olan hocalarımızın yer aldığı bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Ülkemiz genelinde ya da Bursa’da karşılaştığımız her problemde onların görüşlerine başvurarak fikirlerini alacağız. Daha sonra da çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

Mesleki imajın yükseltilmesi, kaybedilen hakların alınması
Veteriner hekimliğin tüketilen gıda, beslenen kedi, şekillenen salgınlar gibi birçok konuda toplumun her kesiminin muhatap olduğu bir meslek olduğunu anlatacağız. Veteriner hekimin, sadece hayvan sağlığı ile ilgili konularda değil toplum sağlığı ile ilgili konularda da başrolü oynadığını özellikle de ‘’Tek Sağlık Konsepti’’nin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu üstüne basa basa anlatacağız.

Açık kapı politikası ve şeffaflık
Meslektaşlarımızın oda yönetimiyle istedikleri anda görüşebilmeleri için başkan ve yönetim kurulu üyelerinin telefon ve e postaları odamızın sayfasında açık bir şekilde yayınlanacaktır. Ayrıca oda başkanımızla yüz yüze görüşebilme ortamının sağlanması amacıyla haftanın iki günü sabahtan-öğlene ya da öğleden akşamüzerine kadar yarımşar gün ‘’açık kapı günleri’’ düzenlenecektir.

Sorunların yerinde incelenmesi ve kısa sürede çözüm
Herhangi bir problem ile karşılaşıldığında sorunlar yerinde incelenecek, gerekirse görüşmeler yapılarak kısa sürede çözülmeye çalışılacaktır. Yönetim kurulunun yetkisi dışındaki olaylarda problemin çözümü için konu ilgili kurullara sevk edilecektir.

Geleceğimizin teminatı genç veteriner hekim adaylarına sahip çıkacağız
Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimize yapacağımız etkinlikler ve desteklerle daima yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz.

Maddi olanağı bulunmayan öğrencilere burs:  biz Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye’deki diğer odalarımıza da örnek teşkil etmek istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilerimizden bazılarının maddi desteğe ihtiyacı olduğu açıktır. Seçildiğimiz takdirde Fakülte yönetimi ile bağlantı kurarak ihtiyacı olan en az 40 öğrenciye burs vermeyi planlıyoruz. Öğrencilere verilecek olan burslar tamamen serbest çalışan Veteriner Hekim meslektaşlarımız tarafından karşılanacaktır. Verecek olduğumuz bursların oda bütçesi ile hiçbir ilgisi olmayacak tamamen bütçe dışı kaynaklardan sağlanacaktır.

Mesleğe ilk adım seminerleri: Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi yönetimiyle de işbirliği yaparak fakülteye yeni başlayan öğrenciler ile meslek büyüklerimizi buluşturacağız.
Geçmişten geleceğe buluşmalar: burada da yine Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi yönetimiyle işbirliği yapmak suretiyle son sınıf öğrencilerini meslek hayatına hazırlamak üzere mesleğimizin duayen isimleriyle seminerler düzenleyeceğiz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde birinci sınıf öğrencileri için yapılan beyaz önlük giyme törenine maddi ve manevi katkılar sağlayacağız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezuniyet törenlerine katılarak dereceye girenlere ödüller vererek onları onurlandıracağız." denildi.

Yorumlar (0)
banner27
banner33
banner25
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politakasını başarılı buluyor musunuz?
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politakasını başarılı buluyor musunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 14
2. Tuzlaspor 6 14
3. Samsunspor 7 14
4. İstanbulspor 6 13
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 6 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 7 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leeds United 6 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Chelsea 6 9
7. Leicester City 5 9
8. Arsenal 5 9
9. Wolverhampton 5 9
10. Tottenham 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Real Sociedad 6 11
4. Villarreal 6 11
5. Osasuna 6 10
6. Getafe 5 10
7. Elche 5 10
8. Cádiz 6 10
9. Granada 5 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Athletic Bilbao 6 6
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3

Gelişmelerden Haberdar Olun

@